Interim Financieel Management

Met ruime ervaring in coachend leidinggeven en expertise op het gebied van financiële dienstverlening, ben ik uitstekend thuis op managementgebied bij corporaties. Onderstaand diverse managementcases van de afgelopen jaren.

Sturen op kasstromen
Corporaties worden geconfronteerd met de effecten van maatregelen vanuit de politiek: Vogelaarheffing, Vennootschapsbelasting, Integratieheffing. Hierdoor kunnen kasstromen fors teruglopen. Diverse corporaties geholpen met deze problematiek. Kijken waar openingen liggen, hoe kasstromen te optimaliseren met waarborg goede dienstverlening en welke kengetallen gebruiken om op te sturen.

Fusie
Fusietraject van twee middelgrote corporaties begeleid. Taak: van twee afdelingen één maken, klaar voor de toekomst.

Competentiemanagement
Competentiemanagement ingevoerd bij corporatie, aangevuld met methodiek voor beoordelen en belonen. Concreet maken van afspraken, gekoppeld aan ontwikkeling benodigde capaciteiten om organisatiedoelen te bereiken (coaching, opleiding, e.d.).

In control
Kijken op welke wijze de organisatie weer in control kan komen en blijven. Verankeren van een goed besluitvormingscircuit en goed risicomanagement. Meten is weten. Verankeren van Governancecode en Aedescode.