Kennismaking Lia de Kievit

Mijn naam is Lia de Kievit. Ik ben geboren in 1964 in Rotterdam en woonde daar tot 1992, waarna ik verhuisde naar Steenbergen (Noord-Brabant). Ik ben getrouwd, heb een dochter en een hond. Optimisme, positivisme en nuchterheid typeren mijn karakter. Ik straal rust uit, bewaak de grote lijnen en breng graag een goede structuur in werkzaamheden en organisaties aan. Door moeilijke problemen in simpele taal uit te leggen, is een vakgebied als financiën voor iedereen te begrijpen. Mijn motto: Kijk vooruit, zie kansen en uitdagingen en ga op weg om die te bereiken.

Opleiding en achtergrond
Na het VWO rondde ik de HBO opleiding SPD af, volgde op het gebied van volks-huisvesting de Vakopleiding Administratie Volkshuisvesting en behaalde na een intensieve opleiding bij de School voor Coaching mijn certificaten voor individuele coach en teamcoach. Na veel korte opleidingen op het gebied van leidinggeven en managementvaardigheden, wist ik dat de combinatie van vakinhoudelijke kennis en het motiveren van mensen voor mij heel boeiend is.

Motivatie en uitdaging
Het in beweging brengen van mensen, ze te helpen stress in de hand te houden, om te gaan met agenda’s en zogenaamd lastige collega’s, zijn voor mij interessante uitdagingen. Ik houd van mensen om me heen, de dynamiek van een organisatie en durf beslissingen te nemen. Soms zijn conflicten daarin nodig om een stap verder te komen. Belangrijker is dat deze op een goede manier gehanteerd worden. De uitdaging in werken bij woningcorporaties ligt voor mij in de combinatie van efficiënt organiseren en effectief werken met een doel. Het geeft mij de extra diepgang om op mijn vakgebied met enthousiasme aan de slag te gaan. Ik sta daarbij open voor alle ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, voorzie consequenties voor financiële afdelingen, maar zie ook duidelijk de lijnen naar de totale organisatie.