Demo Dyro Web Scrollbars 1.1

Financieel Projectmanagement

Voor met name woningcorporaties vervul ik projectopdrachten binnen de financiële dienstverlening. Onderstaand diverse projectcases van de afgelopen jaren.

Projectcontrol
Bij diverse corporaties de administratieve organisatie rondom projecten verbeterd. Helder maken waar welke besluitvorming nodig is, introductie van duidelijke fase-documenten en risicomanagement en samenwerking verbeteren tussen afdelingen Projecten en Financiën. Ontwikkelen duidelijke rapportages voor het management. 

Begeleiding Visitatie
Begeleiden corporaties bij visitatietrajecten. Door middel van literatuurstudie van alle beleidsdocumenten een opzet maken van het presteren naar opgaven en ambitie en het coördineren van de zelfevaluatie samen met het managementteam. Vertalen van visitatiedoelstellingen naar kwartaalrapportages.

Inkoop
Betrokken bij inkoopprojecten. Workshops begeleiden, beleidsplannen schrijven, concrete inkoopacties leiden vanuit verschillende theorieën en evt. verbindingen leggen naar externe specialisten. Resultaten: lagere kosten, kwalitatief betere diensten en producten, minder secundaire kosten. Uitvoeren crediteurenanalyses.

Vastgoedsturing en IPD/aeDex
Verbeteren van de input en output voor de IPD/aeDex Vastgoedindex. Integreren in strategisch vastgoedbeleid en vertalen naar rendementsturing.

Fiscalisering
Ontwikkelingen VSO 1 en 2, Tax Control Framework en Horizontaal Toezicht gevolgd en uitgewerkt. Voorbereiden aangiftes vennootschapsbelasting, verbeteren van processen met gevolgen voor omzetbelasting. Uitdaging om maximale ruimte te zoeken om uiteindelijk zo min mogelijk belasting te betalen.