Werkwijze FinCorde

Vooraf duidelijkheid over de inhoud van een opdracht en een goede afstemming over het eindresultaat, zijn voor mij belangrijke voorwaarden. 

Projectopdrachten
Bij projectopdrachten staat een heldere en concrete systematiek centraal. Belangrijk voor mij hierbij is het op het juiste moment betrekken van de juiste mensen. Dat maakt een project managen nog veel boeiender.

Managementopdrachten
Bij managementopdrachten inventariseer ik welke uitdagingen er concreet liggen, wat de huidige stand van zaken is en wat nog moet gebeuren. Om tot het gewenste doel te komen, ontwikkel ik een stappenplan. Deze zaken worden altijd met de opdrachtgever besproken.

Coaching
Soms is coaching van financieel medewerkers nodig, omdat voor een andere werkwijze is gekozen binnen het financieel management en deze medewerkers het lastig vinden om hierin mee te gaan. Ik kan deze medewerkers begeleiden in dit verandertraject en ze coachen om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken en anders naar zaken te kijken. Hierdoor gaat het team beter functioneren en zitten deze medewerkers lekkerder in hun vel, waardoor zij ook betere prestaties leveren. Coachingtrajecten kunnen individueel ingezet worden, maar ook in teamverband.

Uitgangspunten
▪ Wees duidelijk en oprecht.
▪ Maak verbindingen tussen mensen en afdelingen en borg dit resultaat.
▪ Zorg voor de optimale mix tussen betrokkenheid en een onafhankelijke blik.
▪ Wees zakelijk met een warm hart.
▪ Bij het komen van A naar B is het mogelijk meerdere wegen te bewandelen.